Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva