Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora

Predpisi, na katere predpis vpliva