Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske