Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Kranjsak Gora, UVG št. 22/99

Predpisi, na katere predpis vpliva