Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG 22/1999)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva