Odlok o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva