7. SEJA OBČINSKEGA SVETA

4. 11. 2019 Uroš G. (KABINET ŽUPANJE) 878
Seja je potekala dne 13.11.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/17) (Uradni list Republike Slovenije št. 69/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.11.2019
Začetek veljavnosti: 23.11.2019
Tip objave: Prostorski akt
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 69/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.11.2019
Začetek veljavnosti: 07.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča