Umirjanja motornega in mirujočega prometa na območju naselja Kranjska Gora

66