Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo –PUP KG UPB 3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva