Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine kranjska gora ( uradno prečiščeno besedilo –pup kg upb 3 )

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva