Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra dveh parcel s parc.št. 1403/10 in 1416/2 obe k.o. Rateče

21.07.2020 Uroš G. (KABINET ŽUPANA) 119
21.07.2020
Namere in odločbe
05.08.2020 do 00:00
10.07.2020
Egidija Košir Mrovlje
egidija.kosir@kranjska-gora.si