12. seja Občinskega sveta

26. 10. 2020 Uroš G. (KABINET ŽUPANA) 511
Seja je potekala dne 04.11.2020 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o devetih (9) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 161/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.11.2020
Začetek veljavnosti: 18.11.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin (Uradni list Republike Slovenije št. 168/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.11.2020
Začetek veljavnosti: 21.11.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 168/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 168/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 04.11.2020
Začetek veljavnosti: 21.11.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila