Projekt GreenRisk4ALPs

912
2.412.601,00 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
2.050.711,00 EUR
Zaključeno
Povezava
April 2018
Avgust 2021