Obvestilo o pričetku del sanacije občinskih javnih poti št. JP 690481, JP 690482 in JP 690483 na Dovjem

104
V teku
Dovje 12c, 4281 Mojstrana