Sklep o določitvi lokacij za prodajo blaga izven prodajaln na območju Občine Kr. Gora

22. 11. 2023 Katja J. 193