Pričetek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami

16. 11. 2023 Katja J. 124