Obvestilo o pričetku sanacije javne poti JP 689031 za Rutom v Ratečah

287
V teku
15.10.2023
04.11.2023