Pomoč kmetom pri odpravljanju posledic poplav in drugih ujm

10. 8. 2023 Valerija K. (SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR) 200