Poziv Komisije za MVVI - Zbiranje predlogov za imenovanje koordinatorja za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih - ponovno podaljšanje roka do 19.5.2023 do 10. ure.

28. 4. 2023 Uroš G. (KABINET ŽUPANJE) 99