Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku