Rekonstrukcija ceste skozi Naselje Slavka Černeta

V teku
julij 2020