Rekonstrukcija ceste skozi Naselje Slavka Černeta

Zaključeno
julij 2020