Sanacija brežine dovškega potoka v območju stanovanjskega objekta Dovje 30

2. 7. 2020 Uroš G. (KABINET ŽUPANJE) 134