Zbiranje predlogov za člane delovnih teles Občinskega sveta, nadzornega odbora, žirije za priznanja, sveta glasila, sveta javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice ter sveta lokalnih skupnosti Gorenjske

6. 12. 2018 309