2. SEJA OBČINSKEGA SVETA

7. 12. 2018 Uroš G. (KABINET ŽUPANA) 755
Seja je potekala dne 19.12.2018 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 86/2018 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2018
Začetek veljavnosti: 31.12.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 86/2018 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 86/2018 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Davki
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 86/2018 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.12.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča