Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predstavnik Policijske postaje Kranjska Gora Roland Brajič
  • Predstavnica OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora Zdenka Oven
  • Predstavnica OŠ 16. decembra Mojstrana Vesna Jus
  • Predstavnica JP Komunala Kranjska Gora Henrika Zupan
  • Predstavnik avtošole K&D Sašo Kranjc
  • Predstavnik Cestnega podjetja Kranj Vido Jagodica
  • Predstavnica Občine Kranjska Gora Monika Lihteneger