26. REDNA SEJA

423
Seja je potekala dne 19.06.2013 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo - PUP KG - UPB3) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.06.2013
Začetek veljavnosti: 29.06.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP), Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.06.2013
Začetek veljavnosti: 03.08.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro, Javno dobro
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za gradbeno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.06.2013
Začetek veljavnosti: 01.01.2014
Konec veljavnosti: 01.01.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena I (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.06.2013
Začetek veljavnosti: 21.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro, Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena II (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.06.2013
Začetek veljavnosti: 21.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro, Javno dobro