Obvestilo o pravilnem načinu uporabe športnega igrišča pred OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori

93