Obvestilo o rekonstrukciji kategoriziranih občinskih cest v Ratečah

60