Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občina podarila električno kolo

48