Otvoritev dodatnih prostorov Knjižnice Kranjska Gora

4