PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI

44