Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev

45