OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO - parc. št. 1333/7 k.o. Rateče

64