Sestanek z občinami sosednje Avstrijske Koroške

8