Sestanek z občinami sosednje Avstrijske Koroške

11