Obvestilo o spremenjenem prometnem režimu v času Spominske slovesnosti

44