Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 8. sprememb in dopolnitev PUP za Občino Kranjska Gora

21