Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kranjska Gora za leto 2016

44