Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora za leto 2016

64