Javni poziv za zbiranje predlogov za člane Sveta zavoda Turizem Kranjska Gora

21