Zbiranje predlogov za kandidate za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

20