MOŽEN IZSTOP IZ OBVEZNEGA RAČUNOVODSTVA ZA KMETIJE

49