POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

20. 9. 2022 Uroš G. (KABINET ŽUPANA) 39
20.09.2022
Objave in pozivi
20.10.2022 do 00:00
040-1/2022-7
20.09.2022
info@komunala-kg.si