JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KRANJSKA GORA

15.06.2020 Uroš G. 97