Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitve ponudbe

Oddaja izjave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA