Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči v občini Kranjska Gora

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA