Izjava o odpovedi pravici do pritožbe

Oddaja izjave
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA