Prijava javne prireditve oziroma shoda (obvestilo lokalni skupnosti)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA