Državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke

Zaključeno
23.03.2015
21.04.2015