e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Abanet NLB Klik Hal mBills
Slližba za okolje in prostor
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo izjave predkupnega upravičenca o sprejetju ali zavrnitve ponudbe
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih občinskih prostorov
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje avto-taksi prevozov na območju občine Kranjska Gora
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnih mestih
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 25,00 EUR (za e-vloge 20,50 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - za prekopavanje, podkopavanje,prebitje in druga dela na cesti
Taksa: 36,30 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - za napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu
Taksa: 36,20 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 40,00 EUR (za e-vloge 35,50 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 36,20 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča
Taksa: 4,50 EUR
Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve
Druge vloge in obrazci
Varstvo osebnih podatkov