04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Danes je v Ratečah pri stanovanjski hiši Gorazda in Milane Koblar potekala spominska slovesnost. Ob tej priložnosti je bila odkrita spominska plošča, saj je bilo v hiši v letih 1990-1991 tajno skladišče orožja Postaje mejne milice Rateče. V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom učiteljice Katarine Kejžar in Kvartet Policijskega orkestra. Prireditev je povezoval Damjan Renko. Slavnostni govorci pa so bili podžupan Bogdan Janša, dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Roman Zupanc, tedanji pomočnik komandirja Postaje Mejne milice Rateče. Ploščo sta odkrila Andrej Žemva, tedanji komandir  Postaje Mejne milice Rateče in podžupan Bogdan Janša.

Direkcija RS za infrastrukturo nam je posredovala naslednji dopis glede režima na cesti čez Vršič v času del.  

 

Dopis

 

Sporičilo za javnost

22. APRIL- SVETOVNI DAN ZEMLJE

 

Ob letošnjem SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE smo v sodelovanju z Osnovno šolo Josipa Vandota pripravili anketo, ki se nanaša na okoljsko in podnebno problematiko. Želimo si namreč, da bi naše občane spodbudili k odgovornemu ravnanju v smeri trajnostnega razvoja. Prihodnost naše Zemlje je namreč odvisna od ravnanja prav vsakega izmed nas.

Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa, razmislili in izpolnili vprašalnik. Za vaše sodelovanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.

Povezava:  https://www.1ka.si/a/124874

 

Zemlja je naš dom. Vzemimo si čas in naredimo (vsak dan) kaj dobrega zanjo in za njene prebivalce.

(Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5126)

LAS - Lokalna akcijska skupina za

preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

 

Vodeno preživljanje počitnic mladih

 

Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti v času poletnih počitnic je stalni projekt LAS-a Občine Kranjska Gora. Projekt se izvaja z namenom, da bi za naše otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in zanimivih dejavnosti.

 

Zato vas tudi letos vabimo k sodelovanju, in sicer tako, da nam programe posredujete na obrazcu (ki ga lahko dobite tukaj ali na sedežu Občine Kranjska Gora) na naš naslov: LAS Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si, ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič na tel: 04 5 809 809.

 

Vaše predloge pričakujemo do četrtka, 18. maja 2017. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje do 15. junija 2017.

 

LAS Občine Kranjska Gora

 

 

Danes, 17.3.2017 bo Občino Kranjska Gora obiskal  minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Z županom Janezom Hrovatom, podžupanom Bogdanom Janšo, poslanko Marušo Škopac  in  s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo si bo si ogledal obnove cest ter lokacije projektov, ki jih ministrstvo načrtuje v Občini Kranjska Gora.

 

 

 

Povabilo in več informaciji o prijavi si lahko preberete tukaj.

 

Predpise s področja trošarine ureja zakon o trošarinah. V letu 2016 je bil sprejet nov zakon o trošarinah ZTro-1, ki ureja predpise na področju malih proizvajalcev žganja in nov pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah. Zakon je začel veljati 16. julija 2016.

Mali proizvajalec žganja je oseba, ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola. Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšalno, glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja. Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50 % zneska veljavne trošarine za etilni alkohol (6,6 eurov za 100 vol. % alkohola za en liter etilnega alkohola). Tako se po novem ukinja obveznost prijave lastništvo kotla ter prijave v evidenco trošarinskih zavezancev. Davčni organ ob prejemu obračuna malega proizvajalca žganja evidentira v evidenco po uradni dolžnosti. Obračun se predlaga le v primeru, ko je obveznost nastala. Če mali proizvajalec žganja ni kuhal, tudi obračuna z ničelno trošarino ne vlaga. Prav tako ni obveznosti in plačila trošarine za alkoholne pijače, ki jih uvrščamo med vmesne pijače in jih proizvajalec proizvede iz lastnega žganja,(borovničevec, medeni liker, zeliščni liker).