04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Ogled krožišča v Ratečah

Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič je bil danes, v petek 8.12.2017 na delovnem obisku v občini Kranjska Gora. Spremljali so ga sodelavci z ministrstva in Direkcije za infrastrukturo ter si ogledali obnovljene ceste oz. gradbišča, kjer dela še potekajo. Ministra je spremljal župan Janez Hrovat, podžupan Bogdan Janša in poslanka Maruša Škopac. 

Občina Kranjska Gora, si skupaj s partnerji, prizadeva trajnostno urediti promet v dolino Vrata. V zadnjih letih se obisk doline povečuje, kar je pozitivno, po drugi strani pa vse to, za seboj potegne tudi nekaj negativnih učinkov. Da bi zmanjšali te negativne učinke in dolino ohranili, kot se za takšno naravno dragocenost spodobi, je občina pripravila projekt, ''Umirjanje prometa v dolino Vrata'' .Projekt vodi in koordinira podžupan Bogdan Janša. Za načrtovanje in kasneje tudi izvedbo projekta, so potrebne prave rešitve in dobra komunikacija, zato vas vabimo, da pri tem sodelujete.

Vse predloge in pripombe lahko pošljete na elektronski naslov: bogdan.jansa@kranjska-gora.si s pripisom zadeva: ''Vrata''  ali pokličete na 041 729 017.

 

Predstavitev projekta v pdf.

Na posvetu, ki je potekal 28.9.2017 v prostorih Krajevne skupnosti Dovje- Mojstrana, so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

  • Občina Kranjska Gora preveri ali je možna zaposlitev ene osebe preko javnih del (le-ta bi kontinuirano skrbela za dialog in delo z mladimi v Občini Kranjska Gora).
  • Občina Kranjska Gora se angažira in skuša najti zunanjega izvajalca za izvajanje delavnic po šolah (s pomočjo delovne skupine Rastimo skupaj).
  • Mladi dobijo vpogled v sprejete sklepe in jih imajo možnost komentirati (tako bo vzpostavljeno soodločanje in informiranje mladih).
  • Občina Kranjska Gora preveri možnost organiziranja delovnega vikenda za mlade (intenzivni vikend za mlade).
  • Občina Kranjska Gora za leto 2018 poskuša zagotoviti sredstva za participatorni proračun za mlade.

 

LAS Občine Kranjska Gora sporoča, da predavanje za starše »Mladi in nove droge«, ki naj bi bilo v petek, 24.11.2017 ob 17. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori odpade.

V družbo dr. Andreja Kastelica vas bomo povabili v začetku leta 2018.

 

Za razumevanje se zahvaljujemo.

LAS Občine Kranjska Gora

V Sloveniji izvajalci preventivnih dejavnosti letos že 17. leto obeležujemo preventivni mesec november. To je mesec, ko z bolj zgoščenimi aktivnostmi želimo javnost seznanjati o pomenu preventivnih dejavnosti na področju zasvojenosti pa tudi o zasvojenosti. Pri tem pa ne mislimo le na zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi, kot so alkohol, tobak, prepovedane droge, zdravila, temveč tudi na zasvojenosti, ki so povezane z drugimi oblikami tveganega obnašanja, kot so motnje prehranjevanja, zasvojenost z računalnikom, z igrami na srečo, z delom …

 

Tako kot že vsa leta doslej, bo tudi letos LAS (Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti) Občine Kranjska Gora v sodelovanju z obema osnovnima šolama iz Občine Kranjska Gora,  pripravil celo vrsto različnih dejavnosti. Le-te se bodo odvijale za predšolske otroke v vrtcih, za osnovnošolce v osnovnih šolah, za starše pa pripravljamo zanimiva predavanja oziroma srečanja. Za učence osmih in devetih razredov osnovne šole bomo organizirali zabavo pod sloganom: Znam se zabavati-tudi brez. Da bi poskrbeli za vaše zdravje, pa vas vabimo na kopanje v Hotel Larix v Kranjsko Goro.

 

Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj jih financira Občina Kranjska Gora.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite v čim večjem številu!

 

Zloženka pdf

                                                                                                                                                                                  LAS Občine Kranjska Gora

V sredo, 25.10.2017 je bila v Ljudskem domu v Kranjski Gori predstavitev novosti na področju poročanja v turizmu. Predstavitve se je udeležilo več kot 80 sobodajalcev.

 

Predstavitev novosti so nam predstavili predstavniki AJPESa, POLICIJE, STATISTIČNEGA URADA RS IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA. Izčrpno so predstavili novosti in odgovarjali na vprašanja prisotnih.

Za vse, ki se predstavitve niste uspeli udeležiti, v nadaljevanju objavljamo njihove predstavitve.

AJPES zloženka 

eTurizem SURS

Predstavitev AJPES

Prijava gosta - policija