04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

V četrtek, 19.4.2018 je na Občini Kranjska Gora potekala predstavite načrta ukepov urejanja prometa na območju Kranjske Gore, ki je bila odprta za javnost.

 

VABILO

 

Spoštovani!

 

Vabimo vas, da se udeležite javne predstavitve načrtovanih ukrepov urejanja prometa na območju naselja Kranjska Gora, ki bo

 

 v četrtek, 19. 4. 2018, ob 12.00,

v prostorih OBČINE KRANJSKA GORA

Kolodvorska ulica 1b

 

 

Dogodek »500podjetnic« je bila idealna priložnost za izmenjavo dobrih praks, mnenj in medsebojno spoznavanje. Zato smo v sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska (RAGOR) in SPOT svetovanje Savinjska (OOZ Celje) organizirali skupno mreženje podjetnic in se udeležili dogodka dne 4.aprila 2018 v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Iz Gorenjske regije so se dogodka udeležile naslednje podjetnice: Ema Pogačar, Elizabeta Kejžar, Jožica Šmit, Armina Džafić, Slavka Zupan, Irena Tripić, Maja Rostohar, Marija Nemec, Marija Žvan, Alenka Dovžan, Patricija Levstek, Monika Klinar, Ana Hering, Tanja Antonič Svetina, Simona Štravs, Dominika Tepina Jeršin, ter dve organizatorki in svetovalki iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eldina Čosatović ter Hermina Biščević. Utrjene poslovne povezave smo na mreženju okrepile še s podjetnicami iz Savinjske regije.

LAS - Lokalna akcijska skupina za

preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

 

Vodeno preživljanje počitnic mladih

 

Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti v času poletnih počitnic je stalni projekt LAS-a Občine Kranjska Gora. Projekt se izvaja z namenom, da bi za naše otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in zanimivih dejavnosti.

 

Zato vas tudi letos vabimo k sodelovanju, in sicer tako, da nam programe posredujete na obrazcu (ki ga lahko dobite na spletni strani http:// obcina.kranjska-gora.si ali na sedežu Občine Kranjska Gora) na naš naslov: LAS Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na el. naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si, ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič na tel: 04 5 809 809.

 

Vaše predloge (na prijavnem obrazcu) pričakujemo do četrtka, 10.maja 2018. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje do 15. junija 2018.

 

LAS Občine Kranjska Gora

 

Prijavni obrazec pdf

Ponujamo zanimivo, fleksibilno in nekoliko drugačno delo, ki prinaša nove izkušnje in možnost rasti! Občina Kranjska Gora kot pilotno območje mednarodnega projekta Mladi in odločanje v Alpah (GaYA) išče pomoč lokalne osebe po principu »mladi za mlade«!

V letu 2018 želimo z mladimi in za mlade zagnati mladinski participativni proračun in organizirati hackathon na temo mladim prijazne občine – mlade želimo povabiti, da sodelujejo pri razvoju občine, za njihove pobude pa bomo nameniti tudi finančna sredstva (skupno 10.000 EUR).

Za uspeh aktivnosti potrebujemo pomoč lokalnih mladih oseb, ki bodo:

  • sodelovale pri načrtovanju hackathona in pomagale pri organizaciji;
  • sodelovale pri načrtovanju mladinskega participatornega proračuna – prvega v Sloveniji;
  • sodelovale z lokalnimi mediji;
  • predstavljale aktivnosti na osnovnih šolah (deveti razredi) in vabile mlade k sodelovanju;
  • skrbele za promocijo in komunikacijo na lokalnih dogodkih, javnih prostorih in socialnih omrežjih.

Dne, 4.4.2018 je Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu župan Občine Kranjska Gora predal novo električno kolo, katerega bodo redarji uporabljali pri svojem delu na območu Kranjska Gore.