04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

 

Danes, 17.3.2017 bo Občino Kranjska Gora obiskal  minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Z županom Janezom Hrovatom, podžupanom Bogdanom Janšo, poslanko Marušo Škopac  in  s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo si bo si ogledal obnove cest ter lokacije projektov, ki jih ministrstvo načrtuje v Občini Kranjska Gora.

 

 

 

Povabilo in več informaciji o prijavi si lahko preberete tukaj.

 

Predpise s področja trošarine ureja zakon o trošarinah. V letu 2016 je bil sprejet nov zakon o trošarinah ZTro-1, ki ureja predpise na področju malih proizvajalcev žganja in nov pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah. Zakon je začel veljati 16. julija 2016.

Mali proizvajalec žganja je oseba, ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola. Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšalno, glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja. Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50 % zneska veljavne trošarine za etilni alkohol (6,6 eurov za 100 vol. % alkohola za en liter etilnega alkohola). Tako se po novem ukinja obveznost prijave lastništvo kotla ter prijave v evidenco trošarinskih zavezancev. Davčni organ ob prejemu obračuna malega proizvajalca žganja evidentira v evidenco po uradni dolžnosti. Obračun se predlaga le v primeru, ko je obveznost nastala. Če mali proizvajalec žganja ni kuhal, tudi obračuna z ničelno trošarino ne vlaga. Prav tako ni obveznosti in plačila trošarine za alkoholne pijače, ki jih uvrščamo med vmesne pijače in jih proizvajalec proizvede iz lastnega žganja,(borovničevec, medeni liker, zeliščni liker).

Občina Kranjska Gora je 3.2.2017 na svoji spletni strani in občinskem glasilu Zgornjesav`c objavila 6 javnih razpisov in sicer: