04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Točke VEM pod okriljem agencije SPIRIT so se z januarjem 2018 preimenovale v SPOT (Slovenska poslovna točka). Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je tako dobila dodaten naziv SPOT svetovanje Gorenjska.

Obveščamo vam, da smo se v partnerskem konzorciju prijavili na razpis agencije SPIRIT za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022. Vloga je bila pozitivno ocenjena, zato vas z veseljem obveščamo, da bomo nudili informacije v okviru Slovenske poslovne točke – SPOT svetovanje Gorenjska, ki nadomešča nekdanjo kontaktno točko VEM in bo še naprej opravljala brezplačna svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom, registrirala nova podjetja in opravljala spremembe podjetij preko portala eVEM, organizirala različne informativne in izobraževalne dogodke ter tekom leta nadgradila svoje storitve, za še večjo podporo gorenjskim podjetnikom. Podjetnikom bomo sedaj svetovali in pomagali na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, BSC, d.o.o. Kranj, Razvojni agenciji Sora, Škofja Loka in Gospodarski zbornici Kranj.

SPOT svetovanje Gorenjska vam bo na voljo vsak delovnik med 9.00 in 15.00, po predhodnem dogovoru. Prav tako pa nudimo tudi mobilna svetovanja na sedežu podjetja. Kontaktni podatki naših svetovalk za območje Zgornje Gorenjske:

Eldina Čosatović, mag. posl. ved

T: 04/581-34-19;

E: dina@ragor.si

 

Hermina Biščević, dipl. upr. org.

T: 04/581-34-13

E: hermina.biscevic@ragor.si

 

 

Vse storitve so brezplačne, saj je projekt sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija v sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska.

 

Včeraj, v ponedeljek, 18.decembra 2017 je župan Janez Hrovat obiskal oskrbovance Doma Viharnik v Kranjski Gori in Doma upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah.

V kulturnem programu so nastopile članice pevskega zbora Društva upokojencev Dovje-Mojstrana, Mira Smolej, Marinka Čebulj in Darinka Tarman, ki je prireditev tudi vodila. Prav tako so bili na prireditvi prisotni tudi predsedniki društev upokojencev iz Občine Kranjska Gora in člani Društva invalidov Občine Kranjska Gora, ki vsako leto pomagajo pri razdelitvi daril na domu starejših. Novoletna darila prejmejo vsi oskrbovanci domov, ki so naši občani, pa tudi vsi občani, starejši od 85 let. Število letošnjih obdarovancev znaša 212.

Ogled krožišča v Ratečah

Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič je bil danes, v petek 8.12.2017 na delovnem obisku v občini Kranjska Gora. Spremljali so ga sodelavci z ministrstva in Direkcije za infrastrukturo ter si ogledali obnovljene ceste oz. gradbišča, kjer dela še potekajo. Ministra je spremljal župan Janez Hrovat, podžupan Bogdan Janša in poslanka Maruša Škopac. 

Občina Kranjska Gora, si skupaj s partnerji, prizadeva trajnostno urediti promet v dolino Vrata. V zadnjih letih se obisk doline povečuje, kar je pozitivno, po drugi strani pa vse to, za seboj potegne tudi nekaj negativnih učinkov. Da bi zmanjšali te negativne učinke in dolino ohranili, kot se za takšno naravno dragocenost spodobi, je občina pripravila projekt, ''Umirjanje prometa v dolino Vrata'' .Projekt vodi in koordinira podžupan Bogdan Janša. Za načrtovanje in kasneje tudi izvedbo projekta, so potrebne prave rešitve in dobra komunikacija, zato vas vabimo, da pri tem sodelujete.

Vse predloge in pripombe lahko pošljete na elektronski naslov: bogdan.jansa@kranjska-gora.si s pripisom zadeva: ''Vrata''  ali pokličete na 041 729 017.

 

Predstavitev projekta v pdf.

Na posvetu, ki je potekal 28.9.2017 v prostorih Krajevne skupnosti Dovje- Mojstrana, so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

  • Občina Kranjska Gora preveri ali je možna zaposlitev ene osebe preko javnih del (le-ta bi kontinuirano skrbela za dialog in delo z mladimi v Občini Kranjska Gora).
  • Občina Kranjska Gora se angažira in skuša najti zunanjega izvajalca za izvajanje delavnic po šolah (s pomočjo delovne skupine Rastimo skupaj).
  • Mladi dobijo vpogled v sprejete sklepe in jih imajo možnost komentirati (tako bo vzpostavljeno soodločanje in informiranje mladih).
  • Občina Kranjska Gora preveri možnost organiziranja delovnega vikenda za mlade (intenzivni vikend za mlade).
  • Občina Kranjska Gora za leto 2018 poskuša zagotoviti sredstva za participatorni proračun za mlade.