04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Občina Kranjska Gora je 3.2.2017 na svoji spletni strani in občinskem glasilu Zgornjesav`c objavila 6 javnih razpisov in sicer:

Dopis Ministrstva za okolje

Seznam dimnikarskih družb, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje se dnevno spreminja. Seznam dobilte na povezavi - Izvajalci dimnikarske službe

 

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in godzdov glede spremebe prostorov in delovnega časa. Obvestilo je v povezavi.

 

Povzetek spremeb za naše občane:

Spremembe začnejo veljati 9. januarja 2017

Stranke iz občin Jesenice, Kranjska Gora In Žirovnica lahko storitve opravijo v prostorih občine Jesenice, na naslovu Cesta železarjev 6, Jesenice. Uradne ure za stranke so vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00. Stranke lahko dobijo informacije in se predhodno naročijo po telefonu na številki 031 687 260